DAOP 4.2.1

A projekt adatai


A program címe:

Korszerű környezetben megújuló tudás a Klauzál Gábor Általános Iskolában

A projekt azonosítója:

DAOP-4.2.1/2/2f-2f-2009-0005

A projekt időtartama:

2009-2010

A pályázaton nyert összeg:

199.187.114Ft

Kedvezményezettek:

  • Klauzál Gábor Általános Iskola

A támogató szervezetek:

A projekt az Európai Unió támogatásával az Európai Regionális Fejlesztési Alap társfinanszírozásával valósult meg.

 

Alapvető célok:

Az intézményi környezet megújulása, megújítása oly módon, hogy biztosítsa az akadálymentes környezetnek való megfelelést, olyan korszerű anyagok beépítésével, mely a környezeti fenntarthatóságot is biztosítja.

Részcélok:

A munkavállalói körre az esélyegyenlőség érvényesítése, elsősorban a nemek közötti arányok javításával, romafoglalkoztatottak alkalmazásával, a gyesről/gyedről visszatérő munkavállalásának segítésével, valamit a részfoglalkoztatottak arányának növelésével.

A környezeti fenntarthatóság érvényesítésével a napi működés fenntartás megvalósítása oly módon, hogy a korszerű szemléletnek megfeleljen.

Így a kerékpáros közlekedés feltételeinek megteremtése és fenntartása, mely hozzájárul az egészséges életmódhoz a munkába járást segítve. Szintén fontos cél a szabadidő eltöltését szolgáló sportlétesítmény fejlesztés is.

A hulladékgazdálkodás tekintetében a hulladékgyűjtések számának növelése, a keletkező hulladékok mennyiségének csökkentése is kiemelt feladat az intézmény életében.

Az intézményi környezet kialakításánál fenti célok megvalósítása külön figyelmet igénylő terület.

Különös tekintettel a világítás, ergonómiailag hasznos eszközök beszerzése segíti a napi munkavégzés során a megjelölt célok megvalósítását.

A fenntarthatóságot kiemelten támogatja víztakarékos berendezések beszerzése és használata, valamint a beltéri világítás cseréje során energiatakarékos berendezések beszerzése, felszerelése.