Tanáraink

Név Tantárgy
Bálint Ágnes tanító, nyelv –és beszédfejlesztő pedagógus
Bálint Anetta tanító, német
Bodrogi Anita tanító
Borbás István fizika, technika
Böszörményi Edit tanító, háztartástan
Busa Erika tanító, könyvtár
Dévay István intézményvezető, magyar-történelem, médiaismeret
Fábrikné Győri Edit német, történelem
Fári Andrea magyar, történelem, etika
Garainé Dombi Ildikó intézményvezető-helyettes, tanító, nyelv –és beszédfejlesztő pedagógus
Giláné Oroszi Edit tanító, testnevelés spec. kol.
Horváth Ferenc informatika, matematika
Karikó-Tóth Boglárka pedagógiai asszisztens
Kerekesné Török Mária angol, kémia, történelem
Keresztesné Farkas Erzsébet Ibolya magyar, történelem
Komjáti Beáta tanító, pedagógia
Kotymán Márta gyógypedagógus, logopédia
Kuruczné Szabó Anikó testnevelés, orosz
Molnárné Kozma Márta tanító, fejlesztőpedagógus, óvónő
Nagy Zsuzsanna magyar, ének, drámapedagógia
Némethné Szabó Tünde pedagógiai asszisztens
Óvári-Endre Gabriella napközis foglalkozást (tanulószobai foglalkozást) tartó pedagógus
Őze Tímea intézményvezető-helyettes, tanító
Sprok János földrajz, rajz
Szilágyiné Bugya Márta Bettina matematika, gyógypedagógia, tanító, inkluzív tanár
Szőllősi Ferenc testnevelés
Urbancsok Győző Lajos informatika, könyvtár, etika
Virág-Fazekas Zsuzsanna Petra biológia, földrajz, egészségtan
Veres-Lakosné Hérány Mónika ifjúságvédelmi felelős, fejlesztőpedagógus