HEFOP 3.1.3

Klauzálos tanulók kompetencia-alapú oktatása, nevelése

új szemlélettel Szentesért és egy élhetőbb jövőért

A projekt adatai

A program címe: Klauzálos tanulók kompetencia-alapú oktatása, nevelése

 

– Új szemlélettel Szentesért és egy élhetőbb jövőért –

A projekt azonosítója: HEFOP 3.1.3-05/1-2005-10-0297/1.0
A projekt időtartama: 2006. február 2 – 2008. január 31.
A pályázaton nyert összeg: 18 millió Ft
A támogató szervezetek: Európai Szociális Alap (13,5 millió Ft)

 

Magyar Állam (4,5 millió Ft)


Az oldal tetejére

Az oldal tetejére

A projekt tartalma

 • Az egész életen át tartó tanulás iránti igény kialakítása a tanulókban.
 • Új módszertani eljárások elsajátítása a továbbképzéseken.
 • A kompetencia alapú oktatás bevezetése 3 területen (szövegértés-szövegalkotás, matematikai logika, életpálya-építés).
 • Digitális eszközök beszerzése.
 • A Pedagógiai programunk átdolgozása az új tartalmaknak megfelelően.
 • A kompetencia alapú oktatás kiterjesztése 1-8. évfolyamra 2013. 01. 31-ig.
Az oldal tetejére

A projekt céljai

 1. Hosszú távú célkitűzések
  • Az egész életen át tartó tanulás iránti igény kialakítása a fiatalokban.
  • Egy versenyképes tudás megszerzése a későbbi tanulmányok folytatásához.
  • A megszerzett tudással megfelelő módon érvényesüljenek a munkaerőpiacon.
 2. A projekt célja
  • Az intézményvezetők és a pedagógusok felkészülése a továbbképzések keretében, a kompetencia alapú oktatási programcsomagok valamint a digitális eszközrendszer megismerésére és használatára a választott kompetencia területen.
  • A Pedagógiai programunk átdolgozása az új céloknak, elvárásoknak megfelelően.
  • Tanulóinkban az egész életen át tartó tanulás iránti igény kialakítása, az új típusú tanulási módszerek megismertetése és elsajátíttatása.
  • A gyakorlat orientált oktatás bevezetése.
Az oldal tetejére

A projekt eredményei

 1. Továbbképzések
  1. Akkreditált továbbképzések:

    

   • 2 fő intézményvezető: 2 x 40 órás továbbképzés
   • 6 fő megvalósító: 4 x 30 órás továbbképzés
  2. A továbbképzések fajtái, melyeket elvégeztünk:

    

   • 1 fő Projektmenedzsment
   • 1 fő Változásmenedzsment
   • 6 fő Programcsomagok alkalmazása
   • 8 fő SDT használata
   • 4 fő Tanulói differenciálás heterogén csoportokban
   • 2 fő Kooperatív módszertanra épülő együttműködés csoportban
   • 1 fő Osztályzat nélküli értékelés, szöveges pedagógiai értékelés
   • 1 fő Drámapedagógia az iskolában
   • 1 fő Hatékony tanuló megismerési technikák
   • 1 fő tevékenységközpontú pedagógiák
   • 1 fő Projektpedagógia, epochális oktatás
   • 1 fő Multimédiás szoftverek és eszközök alkalmazása
  3. Belső továbbképzések:

    

   • További 6 fő képzése valósult meg
   • Programcsomagok alkalmazása
   • Digitális eszközök használata
   • SDT használata
   • Interaktív tábla felhasználása a tanítási órákon
   • Kompetencia területenként a tapasztalatok megvitatása
   • Nyílt tanítási órák látogatása, utána konzultáció
 2. Digitális eszközök beszerzése
  • 5 db interaktív tábla
  • 5 db projektor
  • 5 db notebook
  • 6 db multimédiás számítógép
 3. Kompetencia alapú oktatás bevezetése (adaptációs és implementációs tevékenység)
  1. A kötelezõ és választható kompetencia területek( „A” modul, mely az egész éves óraszámot lefedi)

    

   • a szövegértési és szövegalkotási,
   • a matematikai-logikai és
   • az életpálya-építés kompetencia területekből.
  2. A 2006/2007-es tanévben bevezetésre került:

    

   • 1.a osztály matematikai-logika és életpálya-építés
   • 2.a osztály szövegértés, szövegalkotás és életpálya-építés
   • 5.a osztály szövegértés, szövegalkotás
   • 5.b osztály matematikai-logika
  3. A 2007/2008-as tanévben bevezetésre került:

    

   • 1.a osztály matematikai-logika, szövegértés, szövegalkotás és életpálya-építés
   • 2.a osztály matematikai-logika és életpálya-építés
   • 3.a osztály szövegértés, szövegalkotás és életpálya-építés
   • 5.a osztály szövegértés, szövegalkotás és matematikai-logika
   • 6.a osztály szövegértés, szövegalkotás
   • 6.b osztály matematikai-logika
 4. Mentorálás
  • A 6 fő projekt megvalósítót mentorok segítették munkájukban. Az 5 fő mentorból viszont csak két fő találkozott a kompetencia területenként megrendelt 3 alkalommal a mentorával.
   Oka: a szolgáltató megszűnése.
 5. Az iskolai dokumentumok átdolgozása
  • Pedagógiai Program átdolgozása.
  • Helyi tanterv átdolgozása az új tartalmaknak megfelelően.
 6. Nyilvánosság
  • 2006. október 26. Projektindító konferencia.
  • 2008. január 25. Projekt záró konferencia.
Az oldal tetejére

A kompetencia alapú oktatás bevezetésének hatásai

 1. Intézményi szinten
  • Az iskolában megvalósuló oktatás minősége fejlődött.
  • A tárgyi feltételek javultak.
  • Az iskola megítélése pozitívabb.
 2. A pedagógusok esetében
  • Szemléletváltás történt.
  • Az ismeretközpontúság helyett az ismeretek alkalmazása, a képességfejlesztés kapott nagyobb hangsúlyt.
  • Szoros együttműködés a pedagógus és a tanulók között.
  • Változatos módszerek alkalmazása.
  • Oldottabb légkör a tanórákon.
  • A tevékenykedtetőbb oktatás került előtérbe.
  • Aktív tanár – aktív tanuló a tanórákon.
  • Differenciálás, egyéni képességfejlesztés.
  • Kooperatív technikák, projektoktatás.
  • Csoportmunka a frontális osztálymunka helyett.
  • A pedagógus órára való felkészülése időben megduplázódott.
 3. A tanulók esetében
  • Egészségesebb a személyiségfejlődésük.
  • Élvezetesebb órák – motiváltabb tanulók.
  • Fejlődött a kommunikációs készségük.
  • Toleránsabbak, türelmesebbek.
  • Képesek csapatban együtt dolgozni.
  • Sikerélmény a differenciálás miatt.
  • Javult a szövegértésük, logikai gondolkodásuk.
  • A tanulók magabiztosabbak a problémamegoldásban és a konfliktuskezelésben.
Az oldal tetejére