TÁMOP 3.1.4TÁMOP 3.1.4 projektünkTÁMOP 3.1.4 projektünk

Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben

A projekt adatai
Alapvetõ célok
Kötelezõ tevékenységek a Klauzál Gábor Általános
Iskolában
1. A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését újszerû tanulásszervezési
eljárások alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja
2. A Sajátos nevelési igényû és hátrányos helyzetû tanulók integrált
nevelése
3. Az intézményi innovációt támogató tevékenységek
Megvalósítás

 

A projekt adatai

A program címe:

Szakmai megújulás a szentesi közoktatási intézményekben

A projekt azonosítója: TÁMOP 3.1.4/08/2.-2009-0029
A projekt idõtartama: 2009. május 5 – 2010. augusztus 31.
Fõ kedvezményezett: Szentes város önkormányzata
Feladatellátási helyek
és a támogatás mértéke:
Klauzál Gábor Általános Iskola

25 millió Ft

Központi Óvoda Klauzál Utcai Központi Óvodája

7 millió Ft

Központi Óvoda Apponyi Téri Tagóvodája

7 millió Ft

Központi Óvoda Szent Anna Utcai Tagóvodája

7 millió Ft

A támogató szervezetek:

Európai Szociális Alap
Magyar Állam

NFT Logó

Az oldal tetejére

 

Alapvetõ célok

 • a munkaerõpiac igényeinek való megfelelés
 • az egész életen át tartó tanulás képességének megalapozása
 • a kompetencia alapú oktatás elterjesztése
 • a pedagógusok módszertani kultúrájának korszerûsítése
 • a tanulók képességeinek és kulcskompetenciáinak egyénre szabott fejlesztése, megerõsítése

Az oldal tetejére

 

Kötelezõ tevékenységek a Klazál Gábor Általános Iskolában

1.  A NAT szerinti kulcskompetencia-területek fejlesztését újszerû tanulásszervezési eljárások
alkalmazását támogató oktatási programok és taneszközök bevezetése, adaptációja

 • 5.b osztály szövegértés, szövegalkotás kompetencia alapú oktatás
 • 5.b osztály matematika kompetencia alapú oktatás
 • 8.a és 8.b osztályok IKT fizika oktatás
 • 7.a osztály tantárgytömbösített oktatás történelem és kémia tantárgyakból
 • 7.b osztály tantárgytömbösített oktatás történelem és magyar irodalom tantárgyakból
 • 1.a mûveltségterület tantárgyi bontás nélküli oktatása magyar nyelv és irodalom és ének tantárgyak
  összevonásával

 • Új tanulás szervezési eljárások bevezetése:

   – „A jelek világában élünk”
       3 hetet meghaladó projekt az 5.b osztályban
       2010. február – március

 

A képzõmûvészet, mint sajátos jelrendszer, bõséges tárháza a projekthez kapcsolódó ismeretek
megszerzésének.

Ki gondolná, hogy a régészek is jelekkel, jelekbõl dolgoznak! Az 5.b osztály ezt megtapasztalhatta, sõt újra is teremthette a
tárgyi kultúra néhány darabját.

Hogyan lesz a hang jellé, egyáltalán hogyan adunk hangot? Erre szövegértés-szövegalkotás órán kerestük a
választ.

Jelek: országok-címerek-sportolók. Erre is találhattunk néhány példát, sõt saját címert is
terveztünk.

A városi utca a jelek bõséges tárháza. Nem baj, ha értjük õket, hiszen a biztonságunkat óvják.

 

Letölthetõ dokumentumok

Letöltés   Projektterv


 

 – „A legnagyobb magyar” (Gróf Széchenyi István)
     Témahét a reformkor jegyében a 7.a és 7. b osztályokban

 

 

A tanulók a Koszta József Múzeumban megismerhették Szentes történetét és kiemelkedõ személyeit az 1700-as
évektõl a reformkor végéig, majd megtekintették a tárlókban a kor tárgyi és írott forrásait.

Az osztályok megnézték Bereményi Géza: A Hídember címû filmjét, amely gr. Széchenyi István életét
és kora történelmét mutatja be 1820-1860 között.

A Gyermek Könyvtárban a csoportok a feladatlap kitöltéséhez felhasználták az olvasóterem kézikönyveit és
kutathattak az interneten a könyvtár számítógépein.

A Széchenyi Ligetben a tanulók lerajzolták a legnagyobb magyar gyakorlati alkotásait megörökítõ emlékoszlopot,
valamint megtekintették dr. Csíki László gr. Széchenyi István szobrát.

Dévay István tanárúr vezetésével egy korabeli gõzhajót állítottak össze papírból az
osztályok, emellett Borbás István tanárúr irányításával Széchenyi párizsi útjai során megcsodálhatott Notre
Dame-ot és a Diadalívet modellezték 3 dimenzióban.

 

A foglalkozások letölthetõ dokumentumai

Letöltés   Bálint Anetta
Letöltés   Borbás István
Letöltés   Dévay István
Letöltés   Dr. Keresztesné Farkas Erzsébet
Letöltés   Földi Éva
Letöltés   Nagy Zsuzsanna

 

 

 – „Energia Kaland” moduláris oktatási program
     A 8.a és 8.b osztályokban fizika tantárgyhoz kapcsolódóan
     2010. január vége

Letölthetõ dokumentumok

Letöltés   Modulterv

Az oldal tetejére

 

 

2.  A Sajátos nevelési igényû és hátrányos helyzetû tanulók integrált nevelése

 • Egyéni fejlesztési tervek kidolgozása
 • Fejlesztõ programok szervezése
 • IPR munkaterv kidolgozása

Az oldal tetejére

 

 

3.  Az intézményi innovációt támogató tevékenységek

 • Projektindító Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ
    2009. augusztus 27. 1000 – 1600

 • Innovatív oktatásszervezési eljárások módszertanának beépítése az intézmény Pedagógiai
  Programjába, Helyi Tantervébe

 • Jó gyakorlatok átvétele más intézményektõl

 • Projektzáró rendezvény Megyeháza Konferencia és Kulturális Központ
    2010. augusztus 26.

 • Önálló intézményi innováció megvalósítása

    Ugróiskola projekt
     
     (óvoda – iskola átmenet)

  Letölthetõ dokumentumok

  Letöltés   A Klauzál Gábor Általános Iskola óvoda-iskola átmenet projektje

   ACTYV-an a Természetben
        Társasjáték készítése a természetismeret 2-4.
  osztály Tananyagához

  Letölthetõ dokumentumok

  Letöltés   Játékszabály

     Társasjátékok használata a
  tanítási órákon.

        Útmutató készítése

  Letölthetõ dokumentumok

  Letöltés   Képességfejlesztés hagyományos társasjátékokkal – módszertani útmutató

   Játékos elõkészítõ foglalkozások angol és német nyelvbõl
        Tananyagfejlesztés 1-3. évfolyamra

  Letölthetõ dokumentumok

  Letöltés   Játékos nyelvi elõkészítõ foglalkozások – Angol nyelv
  Letöltés   Játékos nyelvi elõkészítõ foglalkozások – Német nyelv

   – „Health and Fitness” angol nyelvû model kidolgozása 8. évfolyamra
   

  Letölthetõ dokumentumok

  Letöltés   „Health and Fitness” – Projekt work

   – Minden napos testnevelés
        Gyakorlatgyûjtemény készítése (füzet és DVD
  formátumban)

  Letölthetõ dokumentumok

  Letöltés   „Minden napra egy játék” – Játékgyûjtemény a mindennapos testneveléshez

Az oldal tetejére

 

 

Megvalósítás

 • Továbbképzések
    30 és 60 órás továbbképzések keretében a tantestület tagjai 82 db tanúsítványt szereznek a projekt
  megvalósítása során
 • Tanácsadói szolgáltatások
    210 órában szaktanácsadók és mentorok segítik a megvalósítást
 • Taneszközök beszerzése (Az oktatás folyamatát segítik)
   – 1 db Nyomtató
   – 6 db Hordozható számítógép
   – 2 db Televízió készülék
   – 1 db Digitális kamera
   – 6 db CD-s magnó
   – 4 db DVD asztali lejátszó
   – 2 db Digitális fényképezõgép
   – 1 db Scanner
   – 6 pár Hangszóró
   – 1 db Vezeték nélküli végpont

Az oldal tetejére

 

Frissítve: 2010. június 24.

Fõlap